Sorbitol

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Sorbitol NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-23749-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc bột
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 680 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG