ColdFlu Forte

null
Thành phần: Acetaminophen 500 mg, Dextromethorphan HBr 15mg, Loratadin 5mg NULL ()
Số đăng ký: VD-16355-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: --
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.450 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG