Basocholine

null
Thành phần: Mỗi 2 g chứa: Citicolin (dưới dạng Citicolin natri) 500mg 500mg ()
Số đăng ký: VD-28177-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược TW Mediplantex
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Bột pha uống
Phân loại: null
Giá tham khảo: 24.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG