Pycip 500mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydrochlorid) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-25394-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 3.250 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG