Chloramphenicol 1g

null
Thành phần: Cloramphenicol (dưới dạng Cloramphenicol natri succinat) 1g NULL ()
Số đăng ký: VD-23140-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Phân loại: null
Giá tham khảo: 13.650 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG