Sedachor

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Paracetamol ; Cafein NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-20744-14
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 180 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG