Bwiner

null
Thành phần: Acid alendronic (dưới dạng Alendronat natri trihydrat) 70 mg 70 mg ()
Số đăng ký: VD-27592-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: null
Giá tham khảo: 18.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG