Amedolfen 100

null
Thành phần: Flurbiprofen 100mg NULL ()
Số đăng ký: VD-16934-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPV
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: --
Phân loại: null
Giá tham khảo: 4.900 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG