AgiCardi

null
Thành phần: Bisoprolol fumarat 5 mg 5mg ()
Số đăng ký: VD-10053-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty CP DP Agimexpharm
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 2.125 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG