ACNES OFFENSIVE CREAM

null
Thành phần: Sulfur 540 mg, Resorcin 360 mg, Glycyrrhetinic Acid 54 mg NULL ()
Số đăng ký: VD-12081-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 39.600 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG