Alpha Chymotrypsin

null
Thành phần: Alphachymotrypsin 4200 đơn vị USP 4200 đơn vị USP ()
Số đăng ký: VD-25998-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG