Antiheb

null
Thành phần: Lamivudin 100mg/ viên NULL ()
Số đăng ký: VD-17241-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: --
Phân loại: null
Giá tham khảo: 16.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG