Calcibone

null
Thành phần: Calci glucoheptonat + Vit D2 +Vit C+Vit PP 550mg + 50IU + 50mg + 25mg ()
Số đăng ký: VD-14792-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty CP Dược & VTYT Bình Thuận
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 2.900 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG