Redpalm

Thuốc kê đơn
Thành phần: Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24192-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 4.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG