Adrenalin

Thuốc kê đơn
Thành phần: Adrenalin NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-25351-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 5.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG