Berberin SK

null
Thành phần: Berberin hydroclorid 100mg ()
Số đăng ký: VD-10365-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 600 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG