Alton C.M.P

null
Thành phần: Cytidin-5-monophosphat + uridin NULL ()
Số đăng ký: VD-10077-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty CPDP Bidiphar 1
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: Đang cập nhật

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG