Amoxicilin 250 mg

null
Thành phần: Amoxicilin trihydrat tương đương 250 mg Amoxicilin NULL ()
Số đăng ký: VD-16902-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: --
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.400 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG