Ampicillin MKP 500

null
Thành phần: Ampicilin (dưới dạng Ampicilin trihydrat) 500mg 500mg ()
Số đăng ký: VD-25878-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần hoá - dược phẩm Mekophar
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.200 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG