Amikacin Kabi 250mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Amikacin (dưới dạng Amikacin sulfat) 250mg/2ml 250mg/2ml ()
Số đăng ký: VD-27270-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 28.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG