Cadimetyl

null
Thành phần: Biphenyl dimethyl dicacboxylat 25mg NULL ()
Số đăng ký: VD-14948-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 2.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG