Alton C.M.P

Thuốc kê đơn
Thành phần: Cytidine-5'-monophosphate dinatri 10mg; Uridin-5'-monophosphat dinatri 6mg 10mg, 6mg ()
Số đăng ký: VD-27252-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 45.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG