Benzathin benzylpenicilin 1.200.000 IU

Thuốc kê đơn
Thành phần: Benzathin benzylpenicilin NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-25206-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 11.800 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG