Denizen 10 mg

null
Thành phần: Serratiopeptidase 10 mg NULL ()
Số đăng ký: VD-10027-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 220 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG