Aumakin 156,25

null
Thành phần: Amoxicilin trihydrat tương đương 125mg Amoxicilin; Potassium clavulanate tương đương 31,25mg acid clavulanic NULL ()
Số đăng ký: VD-17115-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: --
Phân loại: null
Giá tham khảo: 3.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG