Aluminium Phosphat gel

null
Thành phần: Mỗi gói 20 g chứa:Nhôm phosphat gel 20% 12,38 g ()
Số đăng ký: VD-10763-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 2.200 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG