Aluminium Phosphat Gel

null
Thành phần: Nhôm phosphat gel 20%: 12,38g tương đương 2,476g nhôm phosphat ()
Số đăng ký: VD-10137-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 2.400 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG