Acetab 325

null
Thành phần: Paracetamol 325 mg 325 mg ()
Số đăng ký: VD-27742-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: null
Giá tham khảo: 270 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG