Cotrimstadaâ

null
Thành phần: Trimethoprim Sulfamethoxazol 80 mg, 400 mg ()
Số đăng ký: VD-10723-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 350 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG