Bamyrol 150

Thuốc kê đơn
Thành phần: Mỗi gói 1g chứa: Paracetamol NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-22481-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc cốm uống
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 1.200 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG