Aumakin 562,5

null
Thành phần: Amoxicilin 500mg (dưới dạng Amoxicilin trihydrat), Acid clavulanic 62,5mg (dưới dạng Potassium clavulanate) NULL ()
Số đăng ký: VD-16334-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: --
Phân loại: null
Giá tham khảo: 8.700 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG