Alusi

Thuốc kê đơn
Thành phần: Magnesi trisilicat, Nhôm hydroxyd khô NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-16347-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược Việt Nam.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: bột uống
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 3.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG