Aluminium Phosphat gel

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Gel nhôm phosphat 20% NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-23335-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 2.200 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG