Andol

null
Thành phần: Paracetamol 500 mg; Phenylephrin HCl 10 mg; Clorpheniramin maleat 2mg - 500 mg, 10 mg, 2mg NULL ()
Số đăng ký: VD-26164-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: null
Giá tham khảo: 900 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG