Bephazym

null
Thành phần: Mỗi viên chứa: Thiamin nitrat 2,5mg; Riboflavin 2,5mg; Acid ascorbic 25mg; Nicotinamid 2,5mg NULL ()
Số đăng ký: VD-17289-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Xí nghiệp dược phẩm 150- Công ty cổ phần Armephaco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: --
Phân loại: null
Giá tham khảo: 500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG