Arginin

null
Thành phần: L-Arginin hydroclorid 200mg NULL ()
Số đăng ký: VD-10572-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty CP Dược VTYT Hải Dương
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 2.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG