Stazemid 20/10

Thuốc kê đơn
Thành phần: Simvastatin; Ezetimib NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24279-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 7.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG