A. T Ambroxol

null
Thành phần: Mỗi 5ml chứa Ambroxol (dưới dạng Ambroxol HCl) 30mg NULL ()
Số đăng ký: VD-24125-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Nhà máy sản xuất dược phẩm An Thiên
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Phân loại: null
Giá tham khảo: 6.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG