Acapella-S

null
Thành phần: Simethicon 30mg, biodiastase 2000 I 10mg, Lipase II 10mg, cellulase AP3 II 25mg ()
Số đăng ký: VD-14507-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int' L.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 2.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG