CV artecan

Thuốc kê đơn
Thành phần: in phosphat 320mg NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24235-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 4.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG