Clopalvix Plus

Thuốc kê đơn
Thành phần: Aspirin 75mg; Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) 75mg NULL ()
Số đăng ký: VD-25142-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 10.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG