Salbutamol 2mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Salbutamol NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-15754-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 92 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG