Adefovir meyer

null
Thành phần: Adefovir dipivoxil 10 mg NULL ()
Số đăng ký: VD-24495-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Liên doanh Meyer - BPC.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: null
Giá tham khảo: 3.250 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG