Spectimed

Thuốc kê đơn
Thành phần: Spectinomycin 2g (Uống)
Số đăng ký: VD-18571-13
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX DP Medlac Pharma Italy
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm (tiêm bắp)
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 96.467 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG