Amucopect- New for children

null
Thành phần: Sulfogaiacol 58,72mg; Natri benzoat 113,40mg NULL ()
Số đăng ký: VD-20252-13
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Phân loại: null
Giá tham khảo: 2.600 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG