Ciprofloxacin-500mg

null
Thành phần: ciprofloxacin hydrochlorid 500mg ()
Số đăng ký: VD-10353-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 880 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG