Caditamol F

null
Thành phần: Paracetamol 500 mg, Cafein 20 mg, Ibuprofen 200 mg NULL ()
Số đăng ký: VD-17284-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH US Pharma USA
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: --
Phân loại: null
Giá tham khảo: 500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG