Neutrivit 5000

Neutrivit 5000

Thành phần: Vitamin B1 + B6 + B12 50mg; 250mg; 5000mcg (Tiêm)
Số đăng ký: VD-20671-14
Nhóm thuốc: 27. KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar (Bình Định)
Nước sản xuất: Việt Nam
Chỉ định
Liều dùng
Cách dùng
Thận trọng

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG