Cedetamin

Thuốc kê đơn
Thành phần: Betamethason , Dexclorpheniramin maleat . (Uống)
Số đăng ký: VD-17929-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 140 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG