Sulfareptol 960

Thuốc kê đơn
Thành phần: Sulfamethoxazol; Trimethoprim 800mg; 160mg (Uống)
Số đăng ký: VD-25096-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược Đồng Nai
Nước sản xuất: Việt Nam
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 2.499 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG